Tag Archives: filozofia

Logika a źródła filozofii

Galeria

Śruba Archimedesa

Galeria

„Broda nie czyni filozofem”

Galeria

Twierdzenia Talesa z Miletu ciągle aktualne

Galeria

Geometria euklidesowa

Galeria

Akademia Platońska

Galeria

Epikur szukał formuły szczęścia

Galeria

Pentagram ulubioną figurą geometryczną pitagorejczyków

Galeria

Anaksymander z Miletu

Galeria

Dialog o cnocie

Galeria