Category Archives: filozofia

Platońska krytyka estetyki Gorgiasza w dialogu „Gorgiasz”

Galeria

Paideia

Galeria

Cenzura w antycznej Grecji

Galeria

Odnaleziono grób Arystotelesa

Galeria

Twierdzenia Talesa z Miletu ciągle aktualne

Galeria

Muzyka starożytnej Grecji

Galeria

Akademia Platońska

Galeria

Epikur szukał formuły szczęścia

Galeria

Pentagram ulubioną figurą geometryczną pitagorejczyków

Galeria

Anaksymander z Miletu

Galeria